Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

Nestaa
9610 37d1
Nestaa
3637 df8f
Reposted fromfoods foods viaunknown6 unknown6
3935 3d7d
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaunknown6 unknown6
Nestaa
4863 0d81 500
Reposted frombingbangboom bingbangboom viaunknown6 unknown6
Nestaa
Nestaa
6506 4d0e 500
Reposted fromkix kix viaunknown6 unknown6
Nestaa
7302 9956
Reposted frommyshirt myshirt viaunknown6 unknown6
5201 aa0c
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaunknown6 unknown6
Nestaa
0986 e48d
Reposted fromepi epi viaunknown6 unknown6
Nestaa

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Nestaa
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viablaxkseoul blaxkseoul
Nestaa
Nestaa


which door will you open?
Nestaa
0142 0267
Nestaa
7811 a3ad
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunknown6 unknown6
Nestaa
Reposted fromredux redux viaunknown6 unknown6
Nestaa
Jestem uzależniona od unieszczęśliwiania samej siebie.
Reposted fromwhatashame whatashame viaunknown6 unknown6
Nestaa
3916 2eba 500
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viablaxkseoul blaxkseoul
Nestaa
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viablaxkseoul blaxkseoul
Nestaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl